Okres zamknięty 31.08.-30.09.2022 r. (przed publikacją raportu okresowego półrocznego PSr 2022)