Raport bieżący - Informacja o wynikach przedsprzedaży oferty „Lato 2022” za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do 31.01.2022 r.