Raport okresowy - QSr 3/2021 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.