Okres zamknięty 27.10.-26.11.2021 r. (przed publikacją raportu okresowego kwartalnego QSr 3/2021)