Raport okresowy - PSr 2021 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.