Raport okresowy - QSr 1/2021 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.