Raport okresowy - R 2020 - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020