Okres zamknięty 28.04.-28.05.2021 r. (przed publikacją raportu okresowego kwartalnego QSr 1/2021)