Okres zamknięty 31.03.-30.04.2021 r. (przed publikacją raportów okresowych rocznych)