Raport okresowy - QSr 3/2020 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.