Okres zamknięty 21.10.-20.11.2020 r. (przed publikacją raportu okresowego kwartalnego QSr 3/2020)