Raport okresowy - PSr 2020 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.