Okres zamknięty 31.08.-30.09.2020 r. (przed publikacją raportu okresowego półrocznego PSr 2020)