Raport okresowy - QSr 1/2020 – „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.