Raport okresowy - R 2019 - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019