Okres zamknięty 29.06.-29.07.2020 r. (przed publikacją raportu okresowego kwartalnego QSr 1/2020)