Raport bieżący - Informacja o wynikach przedsprzedaży oferty „Lato 2020” za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do 31.03.2020 r.