Okres zamknięty 31.05.-30.06.2020 r. (przed publikacją raportów okresowych rocznych)