Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za luty 2020 r.