Raport okresowy - PSr 2019 - "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.