Raport okresowy - QSr 3/3019 - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.