Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za październik 2019 r.