Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2019 r.