Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2019 r.