Raport bieżący - Informacja o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2019 r.