Wyniki przedsprzedaży oferty Zima 2018/2019 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 sierpnia 2018