Wyniki przedsprzedaży oferty Lato 2018 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 czerwca 2018