Raport bieżący – informacja o przychodach ze sprzedaży za listopad 2018