Raport bieżący – informacja o przychodach ze sprzedaży za październik 2018