Raport bieżący – informacja o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2018