Raport bieżący – informacja o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2018