Raport bieżący – informacja o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2018