Raport bieżący – informacja o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2018