Raport bieżący - informacja o przychodach ze sprzedaży za październik 2017.