Raport bieżący - informacja o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2017.