Wyniki przedsprzedaży oferty Zima 2017/2018 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 września 2016 roku.