Wyniki przedsprzedaży oferty Zima 2016/2017 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 sierpnia 2017 roku.