Wyniki przedsprzedaży oferty Zima 2017/2018 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 czerwca 2017 roku.