„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.