Lato 2013-za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do 31 maja 2013