Lato 2013- za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do 31 marca 2013