Lato 2013- za okres od rozpoczęcia przedsprzedaży oferty do 31 stycznia 2013