Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013