Raport bieżący - informacja o przychodach ze sprzedaży za październik 2016 r.