Raport bieżący - informacja o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2016 r.