Raport bieżący - informacja o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2016 r.