Raport bieżący - informacja o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2016 r.