"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.