Raport bieżący - informacja o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2015