Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.